y

KS & SI

KONTROLA STAVEB A STAVEBNÍ INŽENÝRING

Dozorování staveb

spolehlivost a kvalita bez kompromisů


Poskytuji rozsáhlý sortiment služeb v oblasti stavebnictví, od dozorování staveb, koordinátora BOZP a PO, až po realizaci a inženýring staveb... 
SPOLEHLIVOST A PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP JE TOU NEJLEPŠÍ ZÁRUKOU KVALITY!


DOZOROVÁNÍ 

STAVEB

Dozorování pozemních a  liniových staveb.

 Čtěte více 


KOORDINÁTOR 

BOZP A PO

Koordinátor bezpečnosti práce a požární ochrany.

 Čtěte více 


REALIZACE A 

INŽENÝRING STAVEB

Zajištění kompletní realizace pozemních a liniových staveb.

 Čtěte více 


STAVEBNÍ 

KONZLUTACE

Odborné konzultace a poradenství...

 Čtěte více Stavební dozor, koordinátor BOZP a PO

Jsem autorizovanou osobou v ČKAIT v oboru pozemních staveb a odhadce nemovitostí. Má specializace je technický dozor investora (TDI), zpracování stavebních posudků, konzultace, tržní odhady cen nemovitostí, inženýrská činnost a poradenství pří výstavbě.

Mohu Vám nabídnout více než třicet let zkušeností v oboru s nepřetržitým vzděláváním a školením se o nových technologiích a materiálech.

Též jsem odborně způsobilý k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dozorování staveb

Mnoho stavebních investorů si klade otázku. „Potřebuji vůbec mít nějaké dozorování staveb?“ V určitých případech je zajištění dozoru na stavbě nařízeno přímo stavebním zákonem. V případě, že se můžete sami rozhodnout pro zajištění vlastního odborníka, který Vám na stavbu dohlédne, je dobré si uvědomit, že dozorování staveb není jen kontrola dodržování obecně technických požadavků na výstavbu. Stavební dozor odpovídá také za dodržení podmínek vydání stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů. Dozorování staveb též obnáší kontrolu dodržování projektové dokumentace, dohled nad způsobem a kvalitou prováděných prací...

Dozorování staveb jejich investorům téměř vždy pomůže předejít zbytečným finančním nákladům.


  Čtěte více  

Koordinátor BOZP a PO

Vykonávám činnost jako koordinátor BOZP ve stavebnictví. Reakcí na množství pracovních úrazů ve stavebnictví vznikl současně s novým stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. i zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten ukládá zadavatelům staveb (stavebníkům, investorům) další zcela nové povinnosti. 

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

Dle zákona  č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsem odborně způsobilou osobou působit na staveništi jako koordinátor BOZP.

Čtěte více