KS & SI

KONTROLA STAVEB A STAVEBNÍ INŽENÝRING

Dozorování staveb

spolehlivost a kvalita bez kompromisů

Dozorování staveb

Mnoho stavebníků si klade otázku. „Nač potřebuji nějaké dozorování staveb?“. V určitých případech je zajištění dozoru na stavbě nařízeno přímo stavebním zákonem. V případě, že se můžete sami rozhodnout pro zajištění vlastního odborníka, který Vám na stavbu dohlédne, je dobré si uvědomit, že dozorování staveb není jen kontrola dodržování obecně technických požadavků na výstavbu. Stavební dozor odpovídá také za dodržení vydání stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů. Dozorování staveb též obnáší kontrolu dodržování projektové dokumentace, dohled nad způsobem a kvalitou prováděných prací. V případě, že se rozhodnete realizovat Vaší stavbu za pomocí stavebního podnikatele nebo svépomocí, stavební dozor Vám pomůže předejít nemalým finančním nákladům.

Stavební dozor stavby zajišťuje:

 • konzultace při výběru místa výstavby
 • výběr dodavatele stavby
 • výběr a spolupráci s projektantem
 • stavební povolení

Stavební dozor v průběhu stavby provádí:

 • kontrolu prováděných prací dle odsouhlasené projektové dokumentace
 • zápisy do stavebního deníku
 • operativní řešení konstrukčních detailů vč. oznámení investorovi
 • kontrolu zakrývaných konstrukcí
 • fotodokumentaci v průběhu výstavby
 • organizaci kontrolních dnů, kontrolu harmonogramů
 • přejímky jednotlivých etap výstavby
 • účast na přejímce dokončené stavby
 • účast na kolaudačním řízení se Stavebním úřadem a orgány státní správy

(Technický) stavební dozor samozřejmě něco stojí, ale na druhou stranu ušetří investorovi zcela určitě nemalé finanční prostředky vynaložené na předělávky, opravy, "doladí" ne vždy zcela kvalitní projekt. Upozorní na nepraktická řešení jednotlivých detailů. Ohlídá, aby investor nebyl "ošizen" dodavatelskými firmami, ať už záměrně nebo omylem, přebírá od dodavatelů jednotlivé ucelené části stavby až v momentu, kdy odpovídají plně zadání investora. Zbytečně vynaložené prostředky spojené s chybným řešením problému budou rozhodně vždy vyšší než cena, kterou investor za dozor platí.

KS & SI

kontrola staveb a stavební inženýring


Kontakty:


Své služby poskytuji  po celé České republice. 

Nejčastěji realizuji projekty v Ústeckém
a Středočeském kraji, v Praze,
Ústí nad Labem, Teplicích a okolí.Tento web byl vytvořen prostřednictvím služby BeeSite.cz

Copyright © 2016. All Rights Reserved.